Räckvidd och expertis viktigast vid val av influencer

Analysverktyget Simply Measured släppte förra veckan sin årliga rapport ”State of Social”, en undersökning som gjorts bland ca 2800 yrkesverksamma personer inom social media-marknadsföring från 111 länder. I rapporten finns ett segment om influencer marketing med några väldigt intressanta siffror som jag tänkte vi skulle titta lite närmare på.

state_sm

Svaren kommer från yrkesverksamma både inhouse hos varumärken och från byråer och resultaten presenteras både var för sig samt kombinerade.

sm01

Hela 55% av de svaranden från byråerna och 52,5% av de svaranden från varumärkena svarar att de anser att influencers spelar en väsentlig roll i deras sociala strategi. Investeringen i influencer marketing spås också öka i Sverige med 35% från 495 miljoner 2016 till 660 miljoner 2017. Det ser alltså ljust ut för vår bransch.

sm02

Räckvidd och branschexpertis är viktigare än både följarantal och innehållstyp enligt de svarande. Det kanske verkar motsägelsefullt men talar mycket för trenden med microinfluencers – alltså influencers med en mindre men mer nischad följarskara.

sm03sm04

Att öka sitt varumärkes räckvidd är den främsta anledningen till att både byråer och varumärken jobbar med influencers, tillsammans med att dela innehåll från varumärken och placera produkter i influencerns flöden. Något som jag anser inte riktigt stämmer med trenden i Sverige är att ”skapa unikt content” och ”add new perspective” ligger så långt ned på listan, där känner jag att vi faktiskt kommit lite längre i Sverige.

sm05

Och här kommer något jag finner lite underligt. Trots att över hälften av de tillfrågade ansåg att influencers spelade en viktig del i deras sociala strategi är det bara 26,9% som har dedikerad budget för influencer marketing. Alltså drygt hälften. Detta är ju matematik som helt enkelt inte går ihop och kan öppna för spekulation.

Är anledningen att inte budget finns dedikerad till influencers för att det fortfarande är så etablerat att man kan betala influencers med produkter? Eller går influencers under en generell marknadsbudget?

Vi måste börja ta betalt i rena pengar och inte i produkter, dels av rena skatteskäl (du måste skatta på produkter du får som betalning, alltså går du back i rena pengar på sådana samarbeten), dels för att influencers som business ska tas på allvar.

Linda Hörnfeldt

Grundare av Influencers of Sweden. Bloggveteran sedan 2001. Bloggar nu på lalinda.se.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>