Kissie fälls i domstol för smygreklam – hur påverkar det oss influencers?

Idag kom den fällande domen mot Alexandra ”Kissie” Nilsson i det första fallet gällande influencers och smygreklam som prövats i domstol i Sverige. Målet har varit mycket uppmärksammat sedan anmälan kom för snart 1,5 år sedan och i och med domen hoppas många på klarhet kring vad som är okej när det kommer till annonsmärkning.

Kissie

Målet gäller två blogginlägg (vi har tidigare skrivit om ett av dem här) och ett instagraminlägg varav domen på två av dem (ett blogginlägg och ett instagraminlägg) är fällande. I det tredje fallet har märkningen ”sponsored post” används högst upp i inlägget, en märkning som Patent- och Marknadsdomstolen anser vara tillräcklig och friar därför det inlägget.

I de två fällande fallen har annonsmärkningen placerats längst ner i inläggen, en annonsmärkning som då domstolen anser är bristande.

Tillsammans med Alexandra Nilsson anmälde också Konsumentombudsmannen nätverket Tourn som förmedlat samarbetet som inläggen gällde. Tourn frias dock helt av domstolen som inte anser att de bär ansvar för reklammärkningen.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet kring domen från Stockholms Tingsrätt.

Vad innebär domen för oss influencers?

Först och främst ska här nämnas att Kissie inte får något ”straff” som följd av denna dom. Det som händer är att hon nu får ett ”förbud och ett åläggande avseende otillbörlig marknadsföring”. Det betyder enkelt översatt att om hon gör smygreklam igen och blir dömd så kan hon få betala upp till 100 000 i vite (böter).

Domen betyder i korthet att:

  • Det är nu fastställt att annonsmärkningen SKA ligga högst upp i inlägg oavsett kanal (enligt våra tidigare rekommendationer).
  • Vilket uttryck som används inte är det viktigaste, ”sponsored post” ansågs fullgott även om vi främst rekommenderar ”annons” och ”reklam”. Det viktigaste är att det är tydligt att det är reklam, något som kan framkomma både genom ord och layout.
  • Domen ger tyvärr också utrymme för förmedlare av samarbeten att bete sig oschysst eftersom de, i enlighet med domen, inte anses ha något ansvar för hur inläggen utformas, och därmed också annonsmärkningen. Det läggs således ett större ansvar på oss influencers att märkning sker korrekt.

Har du några frågor kring domen? Ställ dem i kommentarsfältet!

Linda Hörnfeldt

Grundare av Influencers of Sweden. Bloggveteran sedan 2001. Bloggar nu på lalinda.se.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>