Influencers of Sweden söker nya styrelsemedlemmar

I slutet på mars så ska en ny styrelse väljas i vår förening. Därför söker vi nu nya medlemmar som är redo att axla rollen och driva enda förening för och av influencers. 

Att vara en del av InoS styrelse innebär att du, tillsammans med resten av styrelsen, sköter det uppdrag som ni fått av medlemmarna. Ni hanterar och tar hand om vårt medlemsregister, skapar förutsättningar för att medlemmar ska kunna utbyta erfarenheter och knyta kontakter. 

Ni har ansvar för att InoS går i framkanten och driver föreningens viktigaste frågor framåt. 

Uppdraget är i dagsläget helt ideellt vilket innebär att styrelsen i dagsläget inte tjänar pengar på uppdraget. Därför är det viktigt att styrelsen gemensamt kommer fram till hur mycket tid som ska läggas på uppdraget. 

Vi söker eventuellt en ny ordförande. Att vara ordförande innebär att du driver styrelsens arbete framåt och är styrelsens ansikte utåt. 

Vi söker en ny kassör, ditt uppdrag är att tillsammans med resten av styrelsen, ha koll på ekonomin och se till att bokföringen sköts. Vi har hjälp av en bokföringsfirma så det viktigaste är att du vill lära dig uppdraget om är nybörjare när det kommer till bokföring.

Vi söker även personer som vill ingå i styrelsen som ledamöter. Vad som ska ingå i det uppdraget skapar ni tillsammans i styrelsen. Det kan vara som eventansvarig, pressansvarig, mångfaldsansvarig, medlemsansvarig eller något annat som ni känner att ni behöver.

Utöver det så söker vi en revisor, ditt uppdrag är att se till att styrelsen har gjort det som den har lovat medlemmarna och att pengarna som föreningen har faktiskt har gått till det som de ska gå till. 

Nominera dig själv eller någon annan till styrelsen här.

/Valberedningen
Caroline Solberg & Clara Toll

P.S Har du frågor om uppdraget kan du kontakta Caroline på mail@carolinesolberg.se.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>