Elin Häggberg

Digital designer, medievetare och journalist. Bloggar om teknik och internet ur ett kreativt perspektiv på egna bloggen Teknifik. Brinner för jämställdhet inom tech och älskar att koda!