Dorotea Pettersson

Personal Planner - din personliga planeringshjälp. Hjälper dig att få struktur på vardagen och tid till det du önskar. Hållbar vardag och enkel planering. Driver bloggen www.dorro.se